Om oss och vår verksamhet

13 föreningar är medlemmar i Ålands sång- och musikförbund. Förbundet förenar det åländska musiklivet och medlemmarna får via förbundet möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter. Inom förbundet verkar blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkensemble, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. Ålands Musikinstituts elever är även via Elev- och föräldraföreningen vid ÅMI medlemmar i förbundet. Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är förbundsstyrelsen som består av en ordförande och 9 ledamöter med 3 suppleanter. Styrelsen utses av förbundsdagen.

Bild på en sångare.
Nyheter
17.10.2021

Anmäl er till sångfesten nu!

Anmälan till sång- och musikfesten 2022 öppnar den 1 oktober och pågår fram till den 31 oktober. Anmäl er alltså nu för att garantera att ni inte missar allt det roliga!

Sångfest
Våra evenemang
Kontakta oss
Ordförande
Sara Kemetter
Telefon: 050 589 7569
Postadress: Skrakvägen 12, 22100 Mariehamn
Verksamhetsledare
Edward Furbacken
Telefon: 0457 342 0912
Postadress: Svibyvägen 36A, 22100 Mariehamn
Vice ordförande
Kira Gustafsson
Kassör
Anne-Maj Holmström
Har du frågor? Skicka oss ett mail.

Wrapper

Sektion 1

Jag accepterar att Ålands sång- och musik förbund tar del av informationen som angivits i formuläret.

Sektion 2