Om oss och vår verksamhet

13 föreningar är medlemmar i Ålands sång- och musikförbund. Förbundet förenar det åländska musiklivet och medlemmarna får via förbundet möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter. Inom förbundet verkar blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkensemble, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. Ålands Musikinstituts elever är även via Elev- och föräldraföreningen vid ÅMI medlemmar i förbundet. Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är förbundsstyrelsen som består av en ordförande och 9 ledamöter med 3 suppleanter. Styrelsen utses av förbundsdagen.

Bild på en sångare.
Nyheter
27.05.2024

Ungdomsbidrag för musikkurser

Nu kan du lämna in ansökan för bidrag till musikkurs för 2024. För att kunna söka behöver du vara medlem i någon av våra föreningar och under 26 år.

Ansökan hittar du här: https://forms.gle/JLRB4ycQ4HG99vzcA

Se till att du skickar in ansökan senast 15 Juni 2024.

03.05.2023

Bidrag för musikkurs för ungdomar

Här hittar ni ansökan för musikkursbidrag för ungdomar. Sista ansökningsdag är 31 Maj 2023.
https://forms.gle/ysiCq5aj89LdW9VV6

Har ni frågor, skicka e-post till edward.furbacken@gmail.com

24.03.2023

Förbundsmöte 2023

Hjärtligt välkomna på förbundsmöte 14 April 17:30!
Mötet hålls på Hotell Arkipelag. Det inleds med en föreläsning på 30 minuter om hur en förening kan arbeta mer jämställt och inkluderande. 
Anmälan för kaffe/smörgås görs till edward.furbacken@gmail.com senast 7 April, meddela också eventuella allergier.

Mvh
Styrelsen

Våra evenemang
Kontakta oss
Ordförande
Sara Kemetter
Telefon: 050 589 7569
Postadress: Skrakvägen 12, 22100 Mariehamn
Verksamhetsledare
Edward Furbacken
Telefon: 0457 342 0912
Postadress: Svibyvägen 36A, 22100 Mariehamn
Vice ordförande
Kira Gustafsson
Kassör
Anne-Maj Holmström
Har du frågor? Skicka oss ett mail.

Wrapper

Sektion 1

Jag accepterar att Ålands sång- och musik förbund tar del av informationen som angivits i formuläret.

Sektion 2